Browsing Category

Văn hóa

Làm sống lại kịch Bắc Sơn

Những câu chuyện kịch của Bắc Sơn đặt ra những vấn đề trăn trở, lo âu của người nông dân của 50 năm trước đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị
[X]