Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tạp chí Cộng sản cần tăng cường đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý lẽ sắc bén, thuyết phục.

Sáng 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với Tạp chí Cộng sản.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Tạp chí Cộng sản tiền thân là Tạp chí Đỏ do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, ra số đầu tiên vào ngày 5/8/1930. Tạp chí thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan lý luận về chính trị của Trung ương, trong những năm qua đã thực hiện đúng sứ mệnh nghiên cứu, truyền bá hướng dẫn lý luận chính trị. Đồng thời, luôn cố gắng nỗ lực nhiều trên cả phương diện tuyên truyền đấu tranh tư tưởng lý luận, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thông tin đối ngoại…

Tuy nhiên, hiện nay Tạp chí đang thiếu hụt thế hệ cán bộ kế cận, đặc biệt là thiếu nguồn cán bộ chất lượng cao trong khi phải thực hiện tinh giản biên chế nên khó bổ sung đội ngũ.

Trên một số lĩnh vực, ở những thời điểm nhất định, Tạp chí Cộng sản còn thiếu những bài viết tạo hiệu ứng xã hội thật sự sâu rộng. Chưa có bài viết tổng kết các mô hình thực tiễn có khả năng tạo ảnh hưởng lan tỏa khi truyền thông…

Trước thực tiễn này, Tạp chí Cộng sản đang xây dựng đề án cơ cấu lại ấn phẩm gắn với việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Từ đó, để nâng cao chất lượng mọi mặt của công tác. Ban Biên tập đã thảo luận dân chủ và đề xuất phương án cơ cấu lại ấn phẩm gắn với tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng toàn diện công tác của Tạp chí. Theo đó, Tạp chí phân tách nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tự chủ; Biên chế thực tế phải tinh gọn qua các giai đoạn; mỗi việc do một đầu mối, một người chủ trì,

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí trong những năm qua có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, Tạp chí phải bám sát chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích và sứ mệnh của mình để tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng trên mọi công tác. Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng có nhiệm vụ nghiên cứu, giáo dục tuyên truyền những vấn đề ở tầm lý luận chính trị, không sa vào những vấn đề học thuật, lý luận chuyên ngành hoặc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, tuyệt đối không được báo hóa tạp chí.

Tạp chí phải đứng trên quan điểm kế thừa và phát triển để tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng. Đảm bảo tính phù hợp giữa cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trong thời kỳ mới.

Việc tinh gọn bộ máy phải thực hiện theo yêu cầu “kép”, đó là vừa phải khắc phục tình trạng phình to bộ máy vừa phải đổi mới để đạt yêu cầu “hiệu lực, hiệu quả” trong thực hiện các nhiệm vụ mới của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền hướng dẫn lý luận, tổ chức biên tập, tuyên truyền phát hành.

Trong xu thế hình thành truyền thông đa phương tiện, Tạp chí Cộng sản cần phải nắm bắt những xu hướng mới để vừa hiện đại hóa các khâu thu thập, xử lý và tổ chức thông tin, biên tập và xuất bản các ấn phẩm vừa phát huy vai trò truyền thông số, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời trong điều kiện báo, tạp chí in ngày càng chịu sức ép của báo mạng điện tử

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Tạp chí Cộng sản cần rà soát, phân loại đánh giá từng ấn phẩm, từng chuyên mục, từng thể loại tạp chí hiện có, đặc biệt là xem ưu điểm và hạn chế trong công tác tuyên truyền, chỗ nào trùng lặp, không đúng tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí, khắc phục, điều chỉnh, nhất là những chuyên mục bị “báo hóa”. Nâng cao hơn nữa tính hấp dẫn bằng cách đổi mới, kết hợp tốt giữa nghiên cứu lý luận với nâng cao chất lượng biên tập. Tăng cường đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý lẽ sắc bén, luận cứ thuyết phục./.

Nguyễn Hằng/VOV1

Theo Baomoi.com

Loading...
Loading...
You might also like
[X]