Tạp chí Cộng sản đổi mới, nâng cao chất lượng mọi mặt

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Sau khi nghe Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản báo cáo tình hình, kết quả hoạt động, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của “Tạp chí đỏ” (tiền thân của Tạp chí Cộng sản, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, làm chủ bút đầu tiên, ra số đầu vào ngày 5-8-1930).

Đồng chí nêu rõ, tình hình mới đặt ra yêu cầu mới đối với Tạp chí, nhất là sự tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số và chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số; biến động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; cạnh tranh giữa các nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, chủ nghĩa dân túy… Cùng với đó là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức và thủ đoạn mới; các mâu thuẫn mới phát sinh khi công cuộc đổi mới của đất nước ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí vào giai đoạn quyết liệt. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị Tạp chí phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng – lý luận và thông tin đối ngoại…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, việc cơ cấu lại các ấn phẩm gắn với tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác của Tạp chí nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới là hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, Tạp chí phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, phải đứng trên quan điểm kế thừa và phát triển để tiến hành hiệu quả việc đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác. Phải bảo đảm tính phù hợp giữa cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trong thời kỳ mới. Tạp chí cần nắm bắt những xu hướng mới để vừa hiện đại hóa khâu thu thập, xử lý và tổ chức thông tin, tri thức, biên tập và xuất bản các ấn phẩm; vừa phát huy vai trò của truyền thông số đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời trong điều kiện báo, tạp chí in ngày càng chịu sức ép của báo mạng điện tử; phải hướng tới xây dựng tòa soạn điện tử. Coi trọng tuyển dụng, đào tạo cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Về đề xuất mở thêm trang tiếng nước ngoài, xuất bản thêm ấn phẩm chuyên đề, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý Tạp chí cần xây dựng nội dung chuyên đề bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, những vấn đề mới về lý luận cần phải có nghiên cứu chuyên sâu hoặc những vấn đề thực tiễn từ các “điểm” phải mở rộng thành “diện”, từ mô hình thí điểm phải được đánh giá tổng hợp.

Tin, ảnh: HOÀNG LÂM

Theo Baomoi.com

Loading...
Loading...
You might also like
[X]