Nông nghiệp phát triển toàn diện, vững chắc

Ông Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, thực hiện chương trình tái cơ cấu, sản xuất nông nghiệp của huyện đã phát triển toàn diện, vững chắc và là ngành giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt trên 6.812 tỷ đồng.

Huyện Hòn Đất mạnh dạn chuyển đổi hàng ngàn ha đất lúa năng suất kém sang luân canh lúa – tôm

Trong đó, cây lúa có sự chuyển dịch mạnh, lúa chất lượng cao từ 77% năm 2015 tăng lên 93,4% năm 2017, một số vùng trồng lúa khó khăn do vận hành hệ thống cống ven biển đã chuyển sang mô hình tôm – lúa ở Bình Giang, Bình Sơn và nuôi tôm công nghiệp ở Thổ Sơn…. Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 2017 là 168.618 ha, sản lượng gần 1 triệu tấn.

Ngành nuôi trồng thủy sản tăng tốc mạnh mẽ, chủ yếu là nuôi tôm nước lợ ở khu vực ven biển. Hợp tác, liên kết sản xuất 4 nhà, xây dựng cánh đồng lớn để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT, HTX). Toàn huyện có 4.776 ha đất nông nghiệp được đưa vào sản xuất tập trung theo hình thức THT, HTX, chiếm 5,01% diện tích đất nông nghiệp.

ĐÀO CHÁNH

Theo Baomoi.com

Loading...
Loading...
You might also like
[X]